Evalueringer af håndfonemer og lydhus (kodeknækkermetoden)

Flere evalueringer af kodeknækkermetoden er foretaget. Evalueringerne omfatter dels en kritik fra de der har undervist i håndfonemer og lydhus, dels en ekstern videnskabelig/teoretisk vurdering af håndfonemer og lydhus, som pædagogisk nyskabende i den læseforberende undervisning.

Interne evalueringer:
" Kan denne fortrolighed med fonemernes karakteristika, indlært gennem leg i børnehaveklassen så betyde, at "den alfabetiske kode" bliver nemmere at løse for barnet i 1. og 2. klasse, når det har nogle knager at hænge bogstavformerne på? Det er jeg personligt overbevist om, og jeg kan derfor varmt anbefale materialet til lærerne i indskolingen". Bent Thurmann - Lindegårdskolen. (læs).

"Alle børnehaveklasseledere har taget imod tilbudet, og metoden bruges med glæde til gavn for elevernes læseudvikling - Og børnehaveklasselederne er enige. Kodeknækkermetoden er en genial måde at præsentere lyde og bogstaver på. Børnene elsker at lege med lyde, når de præsenteres på den måde". (læs).

"Det var vigtigt for Jørgen at finde bevægelser, der ikke bare var grebet ud af den blå luft. Den enkelte bevægelse skulle på sikker vis karakterisere fonemets artikulation, så det blev muligt at adskille og sammenligne de enkelte fonemer, der jo kommer ud af munden i hastig rækkefølge". Ninna Viberg (læs).

To ovenstående citater er uddrag fra "Spørgeskemaundersøgelse vedrørende arbejdet med Lydhus og Håndfonemer i Lyngby-Taarbæk kommune, Sommeren 1999

Til top

Kollegiale udtalelser om Lydhus og håndfonemer:

Carsten Halleby: "Om brugen af Lydhus og håndfonemer i begynderundervisningen"

Bent Thurmann: "På vej ind i skriftsproget"

Lisbet Wichmand: "Sproget får en hjælpende hånd - også i vuggestuen"

Hanne Møller Frederiksen: "Er der håndfonemer i en børnehave"

Ekstern evaluering:
Behov for dokumentation (mødereferat)
"PPR i Lyngby samlede i efteråret 2002 en række fremtrædende nordiske forskere til et møde på rådhuset i Lyngby med titlen: Dansk for ikke-læsere [...] Der var stor faglig interesse for metoden. Den blev betegnet som innovativ, klar og absolut værd at fortsætte med, ligesom metodens legende indfaldsvinkel blev fremhævet som spændende og værdifuld". Referat fra møde på Lyngby Rådhus, september 2002. (læs).

Ingvar Lundberg (Professor ved Psykologiska Institutionen, Göteborg)
"Handrörelser som ackompanjemang och konkret uttryck för de abstrakta fonemen är således en förträfflig pedagogisk nyskapelse. Idén bygger på djup insikt, teoretisk förståelse och solid praktisk erfarenhet. Den förtjänar stor spridning". Aktuel nordisk evaluering ved Ingvar Lundberg. (læs).

Anmeldelser af bogen: "Hjemme i fonemernes verden"
"Mange gange har jeg måttet vende tilbage for at nyde Jørgens helt vidunderlige H.C. Andersen'ske sprog. Hvor er det dog skønt at komme væk fra den mekanistiske stil". Når Jørgen kobler rummet, bevægelsen på i indlæringer, bruger han både den rumlige intelligens og kropslige. Den sproglige intelligens aktiveres gennem Jørgens fortælling og den musikalske intelligens får Jørgen minsandten også med, når man synger fonemsangene!!! Ingrid Zierau og Helle Couppé. (læs).

"Bogen bærer præg af at være skrevet ud fra praktisk arbejde med elever og pædagoger, hvilket gør den til et godt redskab i undervisning i fornemerne [...] Hjemme i fonemernes verden er en god og fantasifuld hjælp til elever og pædagoger og hermed et anbefalelsesværdigt supplement". Karin Erbo Jensen. (læs).

"Med eventyret som base fortæller han om fonemernes opståen, udvikling og funktion. blandet med lege og sange, alt sammen med det formål at styrke og udbygge barnets sproglige kunnen. Det understreges at kombinationen af fonemer (lyde) og håndfonemer (tegn) er meget afgørende for resultatet af arbejdet/træningen". Kristian Nielsen. (læs).

Til top