Samlet beskrivelse af håndfonemer

Ved et håndfonem forstår vi en bevægelse med hånden, der på en aktiv måde søger at udtrykke noget karakteristisk ved den artikulation, der skaber et bestemt fonem. To beslægtede fonemer har håndfonemer, der både fremhæver ligheder og understreger forskelle mellem det pågældende fonempar.

I lydhuset er håndfonemerne placeret familievis og beskrivelserne af håndfonemerne følger samme princip som i bogen: Hjemme i fonemernes verden.

I gavlen bor 5 fonemer med hver sit håndfonem -også kaldet læbefamilien (m,b,p,f,v). Alle håndfonemer har kælenavne og udtrykker sig forskelligt. Klik ved hvert håndfonem og se det i stort format, eller se kort videoklip af håndfonemet efter hver forklaring.

"mmm-mummm-mumseren":
Saml de strakte fingre og bevæg din håndflade i små rundgående cirkler rundt om navlen når du siger "mmm"
Se videoklip af håndfonemet m

"boblen b":
Før din hånds strakte fingerspidser op mod læberne, så de næsten rører dem. I takt med de små luftknald: "b'-,b'-,b-'", lader du håndfladen bevæge sig i små hurtige fjederagtige ryk væk fra læberne og tilbage til udgangspositionen igen.
Se videoklip af håndfonemet b

"pusteren ppph":
Samme udgangsposition som kærestelyden b', men den stærke luftstrøm i "ppph-" pppuster på fingrene, så hele hånden blæser væk og retter armen ud i halvstrakt stilling.
Se videoklip

"vågne vv'p":
Prøv at danne en lille spænding ved at bøje og samle alle fingrene let, lad så tommelfingerens bløde side gribe om langfingerens negl. Tommelen holder fast, men langfingeren og de andre fingre forsøger at strække sig ud.
Se videoklip

"fuseren":
Med let bøjede fingre søger den bløde side af tommelfingerens yderste led at gøre en glidende bevægelse hen over de andre fingres yderste bløde led. Du skal fornemme, hvordan luften fffi-nej, fffuser ud, medens tommeltotten glider blidt og hastigt frem og tilbage over lille-, ring-, lang -og pegefinger.
Se videoklip

Til top

I facaden til gaden bor fortungefamilien (l,n,d,öd,t,s):

"lange-lll":
Bøj din underarm, stræk hånd og fingre og lås stillingen, lige til du siger, l-lyden, da vender du håndfladen mod ansigtet og løfter fingrene opad, til de når mindst lige så højt som din løftede tungespids. Løftet opad i tungen modsvares af løftet opad i fingerspidserne. Det fornemmes, som om du letter fra sædet. Du løftes lidt, så hoved, bryst og tunge bevæger sig opad.
Se videoklip

"nuseren nn":
Læg yderste led af din pegefinger mod næsebrusken, sig nn'-lyden og mærk, at det snurrer ganske let.
Se videoklip

"drille-d-":
Du løfter din strakte hånds fingre lodret op og vender håndfladen, som ville du standse nogen. I takt med tungens dynamiske d'-d'-lyd, klapper du med rytmisk spændte/afspændte fingre og næsten stift håndled et ddejligt, "s-ddort", ddunet ddyr. Tungeslag og fingerslag følges i spænding og afspænding.
Se videoklip


det bløde d: "öd-": Du begynder på et d, men lader så hånden falde slapt frem som et enkelt tungt vink: "öd".
Se videoklip

 

"tuffe-tth-":
Et håndkantslag. Din strakte underarm og håndflade skærer susende gennem luften, som ville du hugge en mursten over med lillefingersiden af din hånd: "ttth-"
Se videoklip


"slangen sssh-":
Underarm og hånd snor sig i slangelignende bevægelser, der kan gøres større eller mindre alt efter den styrke, som sssh-lyden fremtræder med.
Se videoklip

Til top

I baggården bor bagtungefamilien:

"jyden ijj-":
En lukket hånd, der vrider på gashåndtaget, medens ijj-lyden stemmes ud i æteren.
Se videoklip

"gogge g-":
Hold tommeltotten opad på den letknyttede hånd. Bevæg håndleddet, som om du med en hammer gogger til et lille søm og for hvert slag siger: "g'-,g'-,g'-" Når du sammenligner med kkkh-lyden, så brug begge hænder til at gogge med.
Se videoklip


"krumme kkk-":
Undtagelsesvis benyttes helst begge arme til en ret stor bevægelse, der udføres, mens luften kastes ud af lungerne. Med bøjede arme løftes albuerne fremad opad; så hænderne kommer i højde med ørerne. Herfra svinges de krumme, bøjede arme med albuen forrest nedad og bagud. Det er et kropsnært, krumt og kraftfuld kkk-håndfonem.
Se videoklip


det bløde g: "gh-ghh-", kaldet "gabe g-":
Du begynder som var det et rigtigt "g", altså med en let knyttet hånd, men i stedet for et aktivt dyk med håndleddet, så lader du din lukkede hånd falde slapt ned: gh-ghh.
Se videoklip


grynten-ng eller skeptikeren-ng
Når håndfonemet for ”n” efterfølges af ”gabe-gs-håndfonem, domonstreres lyden ng.
Se videoklip

I skorstenen bor skorstensbeboerne:

"rasende rrrh-", raspende r-" og "hvæsende rrh"
Du kan passende sige som en, der leger tiger: rrrh--rrrh-rrrh-og markere en kloagtig gribebevægelse med venstre hånd-eller med begge hænder. Den svage, raspende r'-lyd kan du vise med en enkelt fingerklo - hvæsende "rrh" trækker fingrene til sig.
Se videoklip af rasende r
Se videoklip af raspende r
Se videoklip af hvæsende r

"hemmelige hhh-" eller "hoste h':
Dan en "råbetragt" ved at sætte hånden - evt. begge hænder - op til munden, som ville du råbe og prøve at få lyden så langt væk som muligt: "hhhh-". Er du fortrolig med bevægelsen, så kan du med en hånd vise hoste h'-.
Se videoklip

Til top