Litteratur og henvisninger

Primær kilde: Markussen, Jørgen Nygaard 1999 (1992): Hjemme i fonemernes verden, åløkke. udgået.

Af samme forfatter:
1993 ”Eventyr, (hånd) – bevægelse og sprog”, Specialpædagogik: jan.,
1994 ”Fonologisk opmærksomhed som led i indskolingen”, Kognition og Pædagogik, nr.4,
1996 ”Hjemme i fonemernes verden – en metode mellem teori og praksis”. Det fjerde symposium i Aalborg om læsning, læseundervisning og dysleksi,
1996 "Leg og/eller læring", SKOLENYT, sept.,
1996/97 Udviklingsarbejde ved Sorgenfirskolen, SOUVA,
2001 Lyngbymetoden, SKOLENYT, april.

Anden litteratur der omtaler Lyngbymetoden (kodeknækkermetoden):

Kristensen, Annemette 1997, "Hvordan fornemme fonemerne - om fonologisk opmærksomhed", utrykt speciale i audiologopædi, Københavns Universitet.
Klint, Kaare 1996, "Eventyret om lydene", FOLKESKOLEN, nr.41
Viberg, Ninna m.fl. 1999 "Det lønner sig at satse", TALEPÆDAGOGEN, marts.
"Gennembrud i Lyngby" Målrettet satsning afskaffer dårlig læsere, Mandag Morgen nr: 19, 17-05-99.
Halleby, Carsten og Viberg, Ninna 1999, ”Læsning starter let som en leg”, Det grønne Område, 28. dec.
Viberg, Ninna 1999, Evluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. håndfonemer og lydhus PPR, Lyndgby.
Pedersen, Ingrid 2000,”Skrive,skrive skrive”, FOLKESKOLEN: 17. feb.
Viberg, Ninna 2001, ”I Lyngby-Taarbæk får fonemerne en hånd”, OM SKOLEN, nr. 28, maj.

Litteratur af særlig betydning for udvikling af projektet:

Ayres, A.Jean 1991, ”Sanseintegration hos børn”, Munksgaard.
Hansen, Mogens 1992, ”Intelligens”, åløkke.
Lundberg, Ingvar 1984, ”Språk och läsning”, LiberFörlag.
Marstal Inge 1991, ”Musikpædagogik”, Vestjysk Musikkonservatorium, kom: Wilhelm Hansens Musikforlag.
Elbro Carsten: Læsning og læseundervisning, Gyldendal 2001.
Frost Jørgen, Lesepraksis på teoretisk grunnlag, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 1999
Hagtvet, Bente Eriksen: Skriftspråkutvikling gjenem lek, Universitetsforlaget, Oslo 1997.
Heen Wold,Astri, (red.): Skriftspråk-utvikling, Cappelen Akademiske Forlag, 1996.
Liberg Caroline: Sådan lærer børn at læse og skrive, Gyldendal 2000.
Meyer Henning m.fl.: Øvelser i lydstavning og stavelsesdeling, Gyldendal, 1996.
Nielsen, Jørgen Chr.Nielsen; Beskrivelse og vurdering af elevernes læsning og stavning, Danmarks Pædagogiske Universitet, 2002.

Til top