Publikationer

Dansk for ikke læsere
Dansk for ikke læsere er skrevet for at indplacere "fonologisk opmærksomhed" og hermed arbejdet med Lydhus og håndfonemerr som en del af det mere omfattende begreb "sproglig opmærksomhed". Titlen "Dansk for ikke læsere" har været benyttet til en række kurser med tilsvarende formål - at vise hvordan bogen "Hjemme i fonemernes verden" og de tilhørende kurser kunne perspektiveres. Dansk for ikke-læsere er som det fremstår her et manuskript, der udvider og samler forfatterens ideer til undervisningen i dansk , når det specielt er tilrettelagt for ikke-læsere. Det er udformet således, at ideerne kan indpasses i de ugeprogrammer, der er omtalt under det mnemotekniske udtryk Pro-fo-mor-se-syn. (download pdf).

I bevægelsen lever livet og lyden
Artiklen er trykt 1. gang i Kognition og Pædagogik nr. 35, 2000 (se litteratur)