Jørgen Nygaard Markussen

Jeg har undervisningserfaring med børn på alle alderstrin - i en årrække omfattende almindelige skolefag, dog med hovedvægten på dansk og idræt, samt svømning. I de seneste år har min undervisning udelukkende koncentreret sig om specialundervisning og vedrørende det tale-hørepædagogiske arbejde - især elevernes udtryksglæde og forståelse for sprogets detaljer og mangfoldighed.

Det socialpædagogiske perspektiv og skolens profylaktiske indsats har været højt prioriteret. Integrationsprocesserne i forbindelse med elevernes to store miljøskift fra børnehave til skole og fra skole til erhvervsliv har i hver sin tidsperiode givet det pædagogiske arbejde et særligt perspektiv.

Målet - også med hjemmesiden lydhuset.dk - må være at forbedre mulighederne for de usikre børn og unge, som forfatteren Peter Høgh gav betegnelsen: "De måske egnede".

CV
1959: Lærereksamen fra Hellerup Seminarium.
1959: Ansat ved Lyngby-Taarbæk kommune, Fuglsanggårdsskolen.
1962/63: Årskursus på Danmarks Højskole for Legemsøvelser.
1965: Ansat ved Sorgenfriskolen.
1966-81: Kurator ved Sorgenfriskolen.
1978: Årskursus i specialpædagogik på Danmarks Lærerhøjskole: Logopædi og intelligensretardering, senere suppleret med audiologi.

 


I de efterfølgende år har efteruddannelsen omfattet emner som:
 

Sproglig udvikling og begynderdansk. Lege, musik og bevægelse i indskolingen 1985.
Koordination af bevægeteknik og kreativitet i idrættens discipliner 1985.
Musik og bevægelse i specialpædagogik 1986.
Indskoling af fremmedsprogede elever 1987.


1987:

Ansat ved Engelsborgskolen.
1991: Udgiver bogen: Hjemme i fonemernes verden.
2001: Afsked og indvielse af LegelydhusetEngelsborgskolen . Se også legelydhussangen skrevet specielt til indvielsen.
2004: På nettet med "lydhuset.dk".