KONSONANTER

Forslag til aktiviteter der øger sikkerheden i konsonantgenkendelse

Materialer:

Lydhus
Lydhus som bogstavhus: tegning på A4 ark: Lydhuset som bogstavhus ( Se bilag).
Konsonantæsker: 3 små (sorte) bogstavæsker (tændstikæsker) med konsonanter- sorteret på samme måde, som de er placeret i lydhuset:
I: læbefamilien: m, b, p, v og f, II: fortungefamilen: l, n, d, t, s, og c., III: bagtungefamilien: j, g, k, h, og r.
Vokalhjul. Hulahopring. Vokalrem. Vokalæske.) ( Beskrevet under vokaler)
Lydstavetavlen Se bilag med eksempelsamling .
Fonemlotteri og Lydsyntesespil Begge af Lotte Petersen og Hanne Spangsbo Specialpædagogisk forlag
Bvægelige hænder, der kan udtrykke konsonanternes håndfonemer.

1. Peg på Lydhusets vinduer og vis med håndfonemer, at du kender den konsonant, der bor bag vinduet.

2. Syng to lyde sammen og dan syntese ved at sætte konsonanterne en efter en foran vokalremmen: mmmma –ma , mmmmæ – mæ, mmmme-me, mmmmi –mi o.s.v.

3. Byt om så vokalen kommer først og konsonanten sidst: a-mmmm, æ-mmmm, e-mmmm o.s.v.

4. Vis ved symboler, hvad der kommer først og sidst. Vokalen vises som en ring, konsonanten som en firkant, der minder om vinduerne i lydhuset. Se lydstavetavlen.

5. Øv forståelsen af først/sidst samt venstre/højre, hvis det er nødvendigt.

6. Benyt lydhuset som bogstavhus. Læg familievis alle konsonanterne først i læbefamiliens vinduer, så fortungefamiliens og sidst bagtungefamiliens vinduer.

7. Gentag en familie ad gangen og - (som ved VOKALER nr. 6 ) - fjern konsonanterne igen. Læg dem og fjern dem mange gange Benyt stopur - bedst ved enkeltmandstræning ellers opstår der ofte uhensigtsmæssig jalousi.

8. Konsonantvæddeløb. Læg konsonanterne som trykte brikker i tilfældig rækkefølge men på en ”startlinie”. Lad dem bevæge sig en efter en med retning mod eleven. Lidt efter lidt nærmer de sig bordkanten. Hver gang et håndfonem vises eller et bogstavnavn siges flytter eleven bogstavbrikken et ”lille nøk” mod bordkanten. Det bogstav, der kommer først har ”vundet”. De bogstaver, der bliver sidst er som regel dem eleven er usikker på.

9. Rollerne byttes om. Lad eleven afgøre - med håndfonemer eller bogstavnavne - hvilke konsonanter, der skal nå til måls og vinde kapløbet. Også her bliver de ”ukendte” stående tilbage ofte til provokerende motivation for eleven. Som en variation kan man lade konsonanter, der fejlgenkendes, flytte et skridt baglæns.

10. ”Håndstav” to-lydsord. Benyt bilag med Ninnas tegninger og vis lydfølgen ved symbolerne cirkel og firkant eller firkant og cirkel. Eleven lærer at præcisere hvilken lyd, der kommer først.

11. Gentag øvelse 10, men med tre-lydsord og se, at vokalen i disse ord står i midten.

12. Tæl lydene i. Fonemlotteri eller lignende, men benyt følgende systematiske fremgangsmåde: Sig ordet hurtigt. Gentag det langsomt næsten syngende og få tydeligt alle stavelser med - evt. ved at studse/klappe stavelserne . Sæt håndfonemer på . Tæl antallet af lyde (fonemer). Læg billedbrikken på spillepladen. Husk at der en vokal i alle stavelser.

13. Følg lydene i lydrette ord som du eller eleven udtaler. Bevæg dig lyd for lyd gennem nye ord og lad eleven opleve /erkende det fonematiske princip: at der til talesprogets enkelte lyde, fonemerne, findes et symbol: først opfattet som et håndtegn, der ligesom lyden bevæger sig i takt med udtalen, så som et bogstav der står stille på linien mens øjet bevæger sig. Sådan bliver det forståeligt for mange børn at tale kan blive til skrift.

14. Spil Lydsyntesespillet og benyt først håndfonemer så bogstavet.

15. Sæt ordene fra Lydstavetavlens eksempelsamling ind i en kontekst og benyt samme lydanalyserende fremgangsmåde som ved F onemlotteriet. Gå systematisk frem og lad eleven selv forstå, hvad han/hun nu kan stave til og evt. skrive.