Håndfonemernes styrkesider, svagheder og vokalernes særpræg

Håndfonemernes styrkesider:

1. De er brugervenlige for alle ikke-læsere, men oprindelig målrettede mod elever i indskolingen.

2 . De giver brugerne bogstavforståelse før bogstavgenkendelse.

3. De formidler en erkendelse af det fonematiske princip før den egentlige læsning er påbegyndt fordi:

4. De kan som skrifttegnene defineres ved deres invarians, dog ikke som skrifttegn defineret ved: lyd-form-navn, men som udtaletegn ved: lyd-form- og bevægelse. Altså også tre karakteristika. Yderligere identifikation er deres individuelle placering i Lydhuset.

5. Heraf følger AB og C ifølge Caroline Libergs principper i bogen: "Sådan lærer børn at læse og skrive", Gyldendal 2000.

A: At de som skrifttegnene optræder invariante, således at der efter et bestemt tegn (symbol= håndfonem) kommer én bestemt lyd (fonem) og omvendt: at én bestemt lyd (fonem) repræsenteres ved ét bestemt tegn (symbol = håndfonem ).

B: At de som skrifttegnene følger princippet om linearisering: Det betyder, at når talens lyde (fonemerne) kommer efter hinanden i rækkefølgen 1-2-3- så følger tegnene (symbolerne=håndfonemerne) den samme rækkefølge og omvendt.

C: At de også følger princippet om skrifttegnenes biunikhed: At når tegnene (symbolerne = håndfonemerne) følges ad i et bestemt fastlagt forløb, så resulterer det i en udtale - et ord med en bestemt klang. Bytter man om på rækkefølgen af symbolerne ændres ordets klang. Omvendt betyder det også, at ordets klangstruktur bestemmer rækkefølgen af fonemerne (symbolerne=håndfonemerne).

6. De skærper opmærksomheden omkring præcis udtale.

7. De er overskuelige, fordi indlæringen gennemføres i en sammenlignende ramme (lydhuset).

8. De kræver ingen hjælpemidler – kun hænderne, men Lydhuset støtter indlæringen.

9. De er handicapforebyggende og måske handicapafhjælpende.

10. De er systemuafhængige.

11. De er tidsbegrænsede stort set til før læse/skrive perioden, men ikke nødvendigvis til barnealderen.

12. De nødvendiggør en sammenligning mellem udtale og skrift mellem udtaletegn og skrifttegn - og når de bliver døbt/navngivet, mellem lyd og bogstavnavn.

13. De tager udgangspunkt i den velkendte mundtlige udtryksform og indkoder lyd før lydafkodning (analyse før syntese).

14. De virker automatisk neddæmpende på taletempoet i analyseprocessen.

15. De integrerer flere sanser i den sproglige udtryksform: den taktile og kinestetiske indgår i et samlet udtrykspotentiale.

16. De forbereder skriveprocessen kognitivt ved motorisk at demonstrere forståelse for lineariseringen (lydfølgen).

17. De giver - kombineret med Lydhuset - mulighed for overblik og struktur, så eleverne føler sig hjemme i fonemernes verden.

18. De fremmer en hurtig og aktiv indlæringsproces i den læseforberedende undervisning.

19. De giver skrifttegns-forståelse før eller samtidig med skrifttegns-genkendelse.

20. De har et potentiale til at forebygge ordblindhed, især når de fungerer sammen med lydstavetavlen.

21. De tager hånd om alle elever samtidigt og kan blive et værktøj for alle.

22. De skaber aktiviteter på elevernes niveau.

23. De hjælper med at angribe nye og ukendte ord.

24. De keder sig aldrig og morer børnene.

25. De er teoretisk set skabt i overensstemmelse med en lang talepædagogisk tradition.
Til top

Håndfonemernes svage sider

1. De har måske fordomme imod sig.

2. Deres funktion forveksles med andre tegns betydning.

3. De kræver en aktiv indsats fra undervisere, dvs. indlevelse i den motoriske udtryksform og lyst til at benytte den.

4. De er ukendte, og manglende erfaring og sund skepsis vil få mange, der har lært børn at læse uden håndfonemer, til at tøve med at benytte dem.

5. Deres værdi er ikke dokumenteret gennem videnskabeligt anlagte forsøg - kun gennem praksis.

6. De vil formodentlig af nogle blive betragtet som overflødige - måske ligefrem skadelige - fordi man kunne forestille sig, at de sænker automatiseringen af afkodetempoet og tilegnelsen af ordbilleder som logoer.

7. De fremkalder måske en falsk opfattelse af, at de skal/kan være synonymer for bogstaverne

8. De er provokerende – kort og godt.

Til top

Vokalernes særpræg

1. De kan synge.

2. De kan godt lide kendte børnesange.

3. De bor i lydhusets kælder.

4. De er sammenlignelige og kan til dels aflæses på munden, især på læbernes stilling.

5. Der er 9 vokaler = 4 flade og 5 runde.

6. De har hver sin placering på vokaltrappebroen. 4 flade på vej op og 5 runde på vej ned. Trinnene understreges ved vokalsangens tonetrin.

7. De kan ses flere steder: på lydhuset, på vokaltrappebroen og i vokalhjulet.

8. De kan stå alene uden håndfonem.

9. De kan indgå i lydlege og i fantasien, og spejle sig i en vokal-bold.

10. De kan symboliseres ved cirkler og således minde om de runde kældervinduer
(Konsonanternes symbol er en firkant – altså samme form som deres vinduer).

11. De kan forandre sig, påvirkes af naboer og glide op og nedad på vokaltrappen.

12. De kan "fastfryses" med læberne, og ses som bogstaver i kældervinduerne.

13. De kan være svære at skelne fra hinanden, og især for dem der ikke har hørt dem i deres modersmål.

14. Deres navne er let genkendelige, men dækker ikke altid deres lyd.

15. De er ganske uundværlige - uden dem ingen stavelse, intet ord på dansk.
Til top Tilbage