Her finder du materiale som kan hjælpe dig godt på vej ind i arbejdet med håndfonemer og Lydhus.

Bog:Hjemme i fonemernes verden: En børnevenlig metodisk beskrivelse af talesprogets mindste byggesten - de betydningsadskillende lyde; fonemerne. Den er hermed en indføring i en grundlæggende læseforberedende proces.  Bestil bog. Se anmeldelser

Lydhus: Et pædagogisk hjælpemiddel som støtter eleven ved at systematisere og fastholde et overblik over fonemerne. Lydhuset er et bærbart, tredimentionalt lydhus i to etager med kælder, kvist og skorsten udført i solidt pap. Husets areal er 20*30 cm - Let at folde og færdigmontere. Pris: 400 kr + moms.
Bestil lydhus
. Læs mere om Lydhus.

Fra fonemernes verden - til bogstavernes færden. Fra fonemernes verden til bogstavernes færden er titlen på en evalueringsramme beregnet til at vurdere kodeknækkermetodens effekt dels for den enkelte elev eller gruppe men også for underviserens indsats, fordi den kan anvendes som en slags oversigt over metodens detaljerede og overordnede mål. Evalueringsrammen er udarbejdet i få piloteksemplarer på Pædagogisk Center i Lyngby.
For at foretage denne evaluering skal du bruge et lærerhæfte og et elevhæfte, som du kan downloade her. I lærerhæftet er der en læsevejledning til at foretage evalueringen.
Download lærerhæfte (PDF)(word) - PDF anbefales
Download elevhæfte (PDF) (word) - PDF anbefales

Instruktionsvideoen: fonemfornemmelse. Fonemfornemmelse illustrerer med lydhuset ved hånden, hvordan de danske talelyde valgte at fordele sig familievis i huset. Håndfonemernes specielle udtryksformer gennemgås efter sammenlignelighed, så ligheder og forskelle træder tydeligt frem. Filmen åbner mulighed for at repetere bevægelserne og samtidigt ved gentagelser bevare overblikket.
Se videoen her (filmen fylder ca. 62 mb. Du kan vælge at gemme den på din computerens harddisk eller åbne og se den direkte fra evt. windows mediaplayer).

Informationsvideoen: Fra lydhus til bogstavhus. Fra lydhus til bogstavhus sætter kodeknækkermetoden ind i en sproglig sammenhæng, hvor fonologisk opmærksomhed er et led i undervisningen af ikke-læsere. Den viser ved en række eksempler, hvordan man ved hjælp af håndfonemer kan skabe forståelse for det fonematiske princip, før den egentlige læseundervisning er sat i gang. Den vægter bogstavforståelse før bogstavgenkendelse.
Se videon her (filmen fylder ca. 90 mb. Du kan vælge at gemme den på din computers harddisk eller åbne og se den direkte på computeren).


Konkrete forslag til undervisningsmateriale udarbejdet til kodeknækkermetoden.

1. Tegninger til fri kopiering - findes i bogen: Hjemme i fonemernes verden.

  Vokaltrappen
Håndfonemerne
Lydhuset og vokaltrappen
Lydstavetavlen

2. Lydlege: Forslag til indlæringslege/aktiviteter (se publikationer: "Dansk for ikke læsere " - fonologi)
3. Lydhuset som bogstavhus
4. Vokaler: Forslag til aktiviteter, der øger vokalgenkendelsen
5. Konsonanter: Forslag til aktiviteter, der øger konsonantgenkendelsen
6. Lydhussang

Materiale der kan udleveres ved kursus:
Fonologiske vendespilsvinduer
Vokalen i midten. Tegninger af Ninna Viberg
Første lyd/sidste lyd. Tegninger af Ninna Viberg


Overvejelser for undervisere og metodiske anvisninger. Udarbejdet på opfordring fra nye brugere.

Pro-fo-mor-se-syn: Et mnemoteknisk udtryk, der skal lette hukommelse, for den der udarbejder ugeprogrammer i "Dansk for ikke læsere" - og støtte tilrettelæggelsen af gruppeundervisning i sproglig opmærksomhed.


Supplerende hjælpemidler, der kan inddrages i kodeknækkermetoden:

Vokalhjulet – Et hjælpemiddel, med en roterende skive, der et efter et viser alle 9 vokaler i et vindue.
En hulahopring, der kan fastholdes i lodret stilling med hænderne, medens ansigtet placeres i ringens midte og her viser vokalerne ved at demonstrere læbernes form og evt. også vokalernes lyd.
En pose med vat, der kan formes til små kugler, beregnet til at demonstrere forskellen på pustede og upustede konsonanter.
Bogstavæsker bl.a. beregnet til øvelser i at gå fra fonem til grafem og fra lydhus til bogstavhus.
Et tørklæde bundet i knude til at lege ”Skibet er ladet med".
Billedlotterier til lydanalyse og lydsynteselege.
Spillekort til demonstration af begreberne ord, stavelser og lyde (fonemerne).
Spejle til kontrol af læbernes vokaludtryk.
Vokalbold – rød skumbold til "aflæsning" af imaginære vokaler.
Æsker/poser indeholdende let genkendelige små genstande, der kan anvendes til mange forskellige sproglege.


Eksempler på undervisningsmateriale der kan inddrages i kodeknækkermetoden:

Fonologisk Vendespil af: Bo Ege, Hanne Spangsbo og Lotte Pedersen: Fonemlotteri
Syntesespillet, Analysespillet og Spil med sproget. (De nævnte materialer forhandles på Specialpædagogisk forlag).