Om kodeknækkermetoden (læs mere)

Hvordan adskiller kodeknækkermetoden sig fra traditionel læseindlæring?
Traditionel læseindlæring indledes med, at nybegynderen lærer skriftsprogets mest kendte tegn: bogstaverne.
Nybegynderen koncentrerer sig om skrifttegnenes form, lyd og navn.
Indlæringsvejen går fra tegn til tale. Det betyder, at nybegynderen skal lære at afkode tegn for at forstå ord i en trykt tekst.
Indlæringsvejen går primært fra et færdigt produkt til en modtager- samme vej som læseprocessen.

Kodeknækkermetoden går den modsatte vej - og den beskriver hvordan det er muligt.
Metoden tager udgangspunkt i afsenderens situation.
Nybegynderen går fra tale til tegn og følger således skrivekunstens grundide: At kode sproget til en modtager.
Alle talesprogets lyde - fonemerne - er samlet i Lydhuset. For at kunne kode fonemerne indlærer nybegynderen metodens talesprogstegn: håndfonemet, en konkret håndbevægelse der udtrykker konsonanternes form, lyd og dynamik. Vokalerne tydeliggøres gennem sang og mundaflæsning.

Kodeknækkermetoden tager sit udgangspunkt i et færdigudviklet talesprog, men den udvikler ikke som skriveprocessen et færdigt produkt. Den beskriver en proces, hvor talens ord og sætninger kan følges tegn for tegn og således lidt efter lidt gennem kodning og afkodning lede til forståelse for de principper og det skelet, der holder skrift og tale sammen.

Til top

Hvorfor benytte kodeknækkermetoden?

Kodeknækkermetoden giver nybegyndere et tidligt løft i en erkendelsesproces, der er af fundamental betydning for en god læseudvikling.

Mange børn har stor glæde af at opleve sammenhængen mellem talestrømmens forskellige lyde og de specifikke bevægelser, der fremkalder dem.

Eleverne lærer legende let at ”kode” det talte sprog, kort før de ”afkoder” det skrevne. De fanger skrivekunstens idé bogstavelig talt i en håndevending.

Metoden er systemuafhængig. Kodeknækkermetodens læseforberedende fremgangsmåde kan benyttes uanset, hvilket læsesystem, man senere ønsker at benytte.

Metoden er repetitionsvenlig. Den er velegnet til at screene en klasse og opsamle læsesvage elever.

Metoden bygger meget bevidst på sanseintegrationsprincipper og supplerer høre- og synssansen med den motoriske sans.

Læs mere:

Til top